Kondisyon ng mga genre
may-akda
Pintor
Taon ng Inilabas
Ang nilalaman ng may sapat na gulang
katayuan