18 USC § 2257 / 2257A

DMCA

Alinsunod sa Digital Millennium Copyright Act ng 1998 (US Copyright Office), ang mga may-ari at operator ng

Agad na tutugon ang Manytoon.club sa mga claim ng paglabag sa copyright na iniulat sa itinalagang ahente ng copyright ng Manytoon. Pakitandaan na sa ilalim ng seksyon 512(f) ng DMCA (17 USC § 512(f)), sinumang tao na sadyang maling kumakatawan sa materyal o aktibidad na lumalabag ay maaaring sumailalim sa pananagutan.

Kung naniniwala ka na ang iyong copywriten na gawa ay nakopya sa paraang bumubuo ng paglabag sa copyright, mangyaring ibigay sa ahente ng copyright ng Manytoon ang sumusunod na impormasyon:

Isang pisikal o electronic na pirma ng isang taong awtorisadong kumilos para sa may-ari ng isang eksklusibong karapatan na pinaghihinalaang nilabag;
Ang pagkakakilanlan ng gawaing naka-copyright ay inaangkin na nilabag, o, kung maraming mga paglabag sa copyright sa isang solong online site ay sakop ng isang solong abiso, isang kinatawan na listahan ng mga naturang gawa;
Ang pagkakakilanlan ng materyal na sinasabing lumalabag o paksa ng lumalabag na aktibidad at aalisin o pag-access kung saan idi-disable, at impormasyong makatwirang sapat upang payagan ang Manytoon na mahanap ang materyal (tulad ng URL o numero ng video);
Makatwirang sapat na impormasyon upang pahintulutan ang Manytoon na makipag-ugnayan sa iyo: pangalan, address, email, numero ng telepono, kung magagamit;
Ang isang pahayag na ang nagrereklamo na partido ay may paniniwala sa mabuting pananampalataya na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o batas; at
Isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak at, sa ilalim ng parusa ng perjury, na ikaw ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na hinihinalang nilabag.

18 USC § 2257 / 2257A

18 USC § 2257 / 2257A Isang Pahayag ng Pagsunod sa Mga Kinakailangan sa Pag-iingat ng Record.
Manytoon.club ay hindi isang tagagawa ng anuman at lahat ng nilalaman na matatagpuan sa website (Manytoon.club). Na patungkol sa mga talaan ayon sa bawat 18 USC § 2257 para sa anuman at lahat ng nilalaman na matatagpuan sa site na ito, mangyaring idirekta ang iyong kahilingan sa site kung saan ginawa ang nilalaman.

Manytoon.club ay hindi isang tagagawa ng anuman at lahat ng nilalaman na matatagpuan sa website (Manytoon.club) na tinukoy ng 18 USC §2257 at 28 CFR 75 at samakatuwid ay hindi kasama sa mga kinakailangan sa pag-iingat ng rekord.

Ang Manytoon.club ay isang site sa pagbabahagi ng larawan kung saan nagbibigay-daan para sa pag-upload, pagbabahagi at pagtingin sa iba't ibang uri ng nilalamang pang-adulto at habang ginagawa ng Manytoon.club ang pinakamahusay na magagawa nito sa pag-verify ng pagsunod.

Manytoon.club ay sumusunod sa mga sumusunod na pamamaraan upang matiyak ang pagsunod:

Kinakailangan ang lahat ng mga gumagamit na maging 18 taong gulang upang mag-upload ng mga larawan.
Kapag nag-a-upload, dapat i-verify ng gumagamit ang nilalaman; tiyakin na siya ay 18 taong gulang; nagpatunay na siya ay nagtatago ng mga tala ng mga modelo sa nilalaman at na higit sa 18 taong gulang ang mga ito.
Patunayan na ang nilalamang ina-upload ay pagmamay-ari ng gumagamit o ligal silang may lisensya upang mag-upload, mag-publish, ibahagi ang nilalaman sa kamay.
Masidhi kaming naniniwala na ang lahat ng mga modelo, aktor, artista, at iba pang mga tao na itinatanghal sa aktwal na mga malalaswang visual na representasyon sa website na ito ay 18 taon o mas matanda sa oras ng paglikha. Masidhi kaming naniniwala na ang bawat tagagawa na lumitaw ang nilalaman sa site na ito ay sumusunod sa 18 USC §2257, sa kani-kanilang website / s.

Nangangako ang Manytoon.club na gawin ang pinakamahusay na makakaya upang maghanap at wakasan ang mga mapang-abusong larawan o / at mga video.
Para sa karagdagang tulong, mangyaring makipag-ugnay [protektado ng email] pagsunod.